PRIMARIA COMUNEI CASCIOARELE

Judetul Calarasi

DISPOZITII PRIMAR» Dispozitia nr. 25 privind stabilirea programului de comunicare verbala a informatiilor de interes public -
» Dispozitia nr. 24 privind desemnarea persoanelor din cadrul Primariei Cascioarele care vor face parte din grupul de lucru pentru intocmirea amenajamentelor pastorale -
» Dispozitia nr. 23 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primariei Cascioarele -
» Dispozitia nr. 22 privind convocarea CLSU in sedinta extraordinara -
» Dispozitia nr. 21 privind stabilirea perioadei de desemnare a reprezentantilor functionarilor publici in comisia paritara din cadrul primariei Cascioarele -
» Dispozitia nr. 20 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Milescu Marian -
» Dispozitia nr. 19 privind incetarea indemnizatiei lunare acordata domnului Cruceru Ion, persoana cu handicap grav -
» Dispozitia nr. 18 privind incetarea platii ajutorului social acordat domnului Eremia Gheorghe -
» Dispozitia nr. 17 incetarea platii ajutorului social acordat doamnei Ifrim Dorina -
» Dispozitia nr. 16 privind incetarea platii ajutorului social acordat doamnei Maianu Mariana -
» Dispozitia nr. 15 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Dragomir Ionica -
» Dispozitia nr. 14 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Ghezea Florica Mariana -
» Dispozitia nr. 13 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Ifrim Dorina -
» Dispozitia nr. 12 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Maianu Mariana -
» Dispozitia nr. 11 privind modificarea numelui titularului si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 10 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat domnului Nacu Stefan -
» Dispozitia nr. 9 privind acordare indemnizatie lunara domnului Stoica Vasile -
» Dispozitia nr.8/2018 privind acordare indemnizatie lunara domnului Stoica Vasile -
» Dispozitia nr.8/2018 privind angajarea doamnei Paun Niculina in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Petre Mircea -
» Dispozitia nr.7/2018 privind incetarea contractului idividual de munca al doamnei Paun Niculina, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Petre Mircea -
» Dispozitia nr 6/2018 privind convocarea CL in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr 5/2018 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne familiei domnului Stoescu Ion -
» Dispozitia nr 4/2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu urmarirea comportarii contructiilor in exploatare pentru obiectivul Modernizare drumuri si strazi in comuna Cascioarele -
» Dispozitia nr 3/2018 privind programarea concediilor de odihna pentru salariatii din cadrul primariei Cascioarele in anul 2018 -
» Dispozitia nr 2/2018 privind incetarea indemnizatiei lunare acordata doamnei Afuz Maria, persoana cu handicap grav -
» Dispozitia nr 1/2018 privind convocarea C.L. in sedinta de indata -
» Dispozitia nr.171/2017 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav -
» Dispozitia nr.170/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicaP grav -
» Dispozitia nr.169/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d NASTASE CRENGUTA- personal contractual -
» Dispozitia nr.168/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d GRECEANU GHEORGHE- personal contractual -
» Dispozitia nr.167/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d CHIRITA GHEORGHE- personal contractual -
» Dispozitia nr.166/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d BORTEA STEFANIA- personal contractual -
» Dispozitia nr.165/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d PREDA MARIN- personal contractual -
» Dispozitia nr.164/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d BORDEI IONELA- functionar public -
» Dispozitia nr.163/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d MADIN ELENA- functionar public -
» Dispozitia nr.162/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d BOROVINA MARIA- functionar public -
» Dispozitia nr.161/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d GURAU ELENA- functionar public -
» Dispozitia nr.160/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d DUTA VERONICA- functionar public -
» Dispozitia nr.159/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d CUCUTA ALEXANDRU- functionar public -
» Dispozitia nr.158/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d CLATESTEANU SORIN- functionar public -
» Dispozitia nr.157/2017 privind stabilirea salariului de baza brut pentru d CUCUTA GHEORGHE- funcTionar public -
» Dispozitia nr.156/2017 privind stabilirea salariului de bazA brut pentru doamna Dragomir Alexandra- funcTionar public de conducere -
» Dispozitia nr.155/2017 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia de demnitate publicA VICEPRIMAR al comunei Cascioarele, judetul Calarasi -
» Dispozitia nr.154/2017 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia de demnitate publicA PRIMAR al comunei Cascioarele, judetul Calarasi -
» Dispozitia nr.153/2017 privind acordarea indemnizatiei lunare d TUTU GHEORGHE -
» Dispozitia nr.152/2017 privind acordarea indemnizatiei lunare doamnei Dragomir Ioana -
» Dispozitia nr.151/2017 privind convocarea C.L. in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr.150/2017 privind convocarea C.L. in sedinta de indata -
» Dispozitia nr.149/2017 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse -
» Dispozitia nr.148/2017 privind privind convocarea C.L. in sedinta extraordinara -
» Dispozitia nr.147/2017 privind angaiarea doamnei Ilie Alexandra in func{ia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Ilie Ion -
» Dispozitia nr.146/2017 privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului public si privat, a elementelor de activ si pasiv ale comunei Cascioarele pentru anul 2017 -
» Dispozitia nr.145/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr.144/2017 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinfei cu lemne familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse -
» Dispozitia nr.143/2017 privind actualizarea grupului de lucru POAD -
» Dispozitia nr.142/2017 privind acordarea indemnizatiei lunare d-nei Dragomir Stefana -
» Dispozitia nr.141/2017 privind schimbare titular si modificare cuantum ajutorului social acordat familiei d-lui Pifoi lon -
» Dispozitia nr.140/2017 privind modificarea cuantumului alocaTiei pentru sustinerea familiei domnului Gurau Ionel -
» Dispozitia nr.139/2017 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului TUCHILUS IONUT -
» Dispozitia nr.138/2017 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Viziru Dorin-Eugen -
» Dispozitia nr.137/2017 privind desemnarea functionarului care se va ocupa de aplicarea Legii nr.l7/2014 privind unele masuri de reglementare vanzarii - cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/200l privind -
» Dispozitia nr.136/2017 privind acordarea unui ajutor de inmormantare -
» Dispozitia nr.135/2017 privind angajarea doamnei Stan Tanta in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Postelnicu Ioana -
» Dispozitia nr.134/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr.133/2017 privind aplicare sanctiune disciplinara d-lui Cucuta Alexandru consilier, clasa I, gradul profesional principal -
» Dispozitia nr.132/2017 privind acordarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, in perioada sezonului rece, pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale Legii nr.416/200l -
» Dispozitia nr.131/2017 privind modificarea cuantumului alocaTiei pentru susTinerea familiei acordat doamnei Cartoc Ionela -
» Dispozitia nr.130/2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d LAZAR STEFAN -
» Dispozitia nr.129/2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnei Borovina Mihaela- Magdalena -
» Dispozitia nr.128/2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru susTinerea familiei domnei CALITA ELENA -
» Dispozitia nr.127/2017 privind incetarea dreptului la alocaTia pentru susTinerea familiei domnei SIMION MARIANA MADALINA -
» Dispozitia nr.126/2017 privind incetarea dreptului la alocaTia pentru susTinerea familiei domnului Bulai VASILE -
» Dispozitia nr.125/2017 privind incetarea dreptului la alocaTia pentru susTinerea familiei domnului Bulai Marinel -
» Dispozitia nr.124/2017 privind stabilirea dreptului la alocaTia pentru sustinerea familiei doamnei IFRIM DORINA -
» Dispozitia nr.123/2017 privind acordarea ajutorului social doamnei Ifrim Dorina -
» Dispozitia nr.122/2017 privind acordarea indemnizatiei lunare domnului BARBU TUDOR -
» Dispozitia nr.121/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr.120/2017 privind desemnarea reprezentantului primarului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Cascioarele -
» Dispozitia nr.118/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Obedeanu Postolea Marieta -
» Dispozitia nr.117/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Obedeanu Adina-Elena -
» Dispozitia nr.116/2017 privind angajarea doamnei ANANIE MARINELA in functia de asistent personal pentru copilul cu handicap grav Ilie Nicoleta Valentina -
» Dispozitia nr.115/2017 privind constituirea comisiei la terminarea lucrarilor Modernizare drumuri si strazi in comuna Cascioarele, judetul Calarasi -
» Dispozitia nr.114/2017 privind privind abrogarea alin. (3) al art.l din Dispozitia primarului nr.91/31.07.2017 privind reincadrarea domnului Clltesteanu Sorin-stefan -functionar public in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cascio -
» Dispozitia nr.113/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr.112/2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru susfinerea familiei domnului Simigiu Nicusor -
» Dispozitia nr.111/2017 privind privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordat domnului Gurau Ionel -
» Dispozitia nr.110/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat domnului Chivu Ion -
» Dispozitia nr.109/2017 privind acordarea ajutorului social domnului Bolboaca Marin -
» Dispozitia nr.108/2017 privind reincadrarea doamnei Bordei Ionela- functionar public in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cascioarele -
» Dispozitia nr.107/2017 privind reincadrarea d MORARU MARIANA asistent personal al persoanei cu handicap grav -
» Dispozitia nr.106/2017 privind reincadrarea d GHEZEA VICTOR asistent personal al persoanei cu handicap grav -
» Dispozitia nr.105/2017 privind reincadrarea d PAUN NICULINA asistent personal al persoanei cu handicap grav -
» Dispozitia nr.104/2017 privind reincadrarea d ILIE ALEXANDRA asistent personal al persoanei cu handicap grav -
» Dispozitia nr.103/2017 privind reincadrarea d BORDEI VICTORIA asistent personal al persoanei cu handicap grav -
» Dispozitia nr.102/2017 privind reincadrarea d FISCA IOANA asistent personal al persoanei cu handicap grav -
» Dispozitia nr.101/2017 privind reincadrarea d NASTASE CRENGUTA DANIELA personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele -
» Dispozitia nr.100/2017 privind reincadrarea domnului GRECEANU GHEORGHE personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele -
» Dispozitia nr.99/2017 privind reincadrarea domnului CHIRITA GHEORGHE personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele -
» Dispozitia nr.98/2017 privind reincadrarea domnului BORTEA STEFANIA personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele -
» Dispozitia nr.97/2017 privind reincadrarea domnului PREDA MARIN personal contractual in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele -
» Dispozitia nr.96/2017 privind reincadrarea domnului MADIN ELENA functionar in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele -
» Dispozitia nr.95/2017 privind reincadrarea domnului BOROVINA MARIA functionar in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele -
» Dispozitia nr.94/2017 privind reincadrarea domnului GURAU ELENA functionar in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele -
» Dispozitia nr.93/2017 privind reincadrarea domnului DUTA VERONICA functionar in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele -
» Dispozitia nr.92/2017 privind reincadrarea domnului CUCUTA ALEXANDRU functionar in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele -
» Dispozitia nr.91/2017 privind reincadrarea domnului CLATESTEANU SORIN STEFAN functionar in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele -
» Dispozitia nr.90/2017 privind reincadrarea domnului CUCUTA GHEORGHE functionar in cadrul aparatului de specialitate al comunei Cascioarele -
» Dispozitia nr.89/2017 privind reincadrarea doamnei Dragomir Alexandra in functia publicA de conducere de secretar comunA -
» Dispozitia nr.88/2017 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia de demnitate publica VICEPRIMAR al comunei Cascioarele, judetul Calarasi -
» Dispozitia nr.87/2017 privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia de demnitate publica PRIMAR al comunei Cascioarele, judetul Calarasi -
» Dispozitia nr.86/2017 privind convocarea C.L. in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr.85/2017 privind incetarea indemnizatiei Iunare acordate doamnei Cucuta Tudora persoana cu handicap grav -
» Dispozitia nr.84/2017 privind incetarea indemnizatiei lunare acordate domnului Carligea Constantin, persoana cu handicap grav -
» Dispozitia nr.83/2017 privind incetarea indemnizatiei lunare acordate doamnei Dragomir Stefana, persoana cu handicap grav -
» Dispozitia nr.82/2017 privind incetarea dreptului.la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Simion Elena -
» Dispozitia nr.81/2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru susfinerea familiei domnului Sfichi Marian -
» Dispozitia nr.80/2017 privind modificarea cuantumului atocatiei pentru sustinerea familiei acordata domnului Nacu Stefan -
» Dispozitia nr.79/2017 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Dragomir Dumitru -
» Dispozitia nr.78/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat domnului Beatu Mihai Mirel -
» Dispozitia nr.77/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat doamnei Ilies Mirela Carmen -
» Dispozitia nr.76/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat domnului Bordei lon -
» Dispozitia nr.75/2017 privind acordarea ajutorului social pentru familia domnului Dragomir Dumitru -
» Dispozitia nr.74/2017 privind acordarea indemniza{iei lunare domnului TUTU MIRCEA -
» Dispozitia nr.73/2017 privind incadrarea doamnei MORARU MARIANA in functia contractuala de asistent personal, clasa 14, coeficient de de ierarhizare 1,38 -
» Dispozitia nr.72/2017 privind convocarea CL in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr.71/2017 privind desemnarea doamnei Nastase Crenguta-bibliotecar, responsabil cu arhiva Primariei Cascioarele -
» Dispozitia nr.70/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenTA doamnei stan Florentina -
» Dispozitia nr.69/2017 privind acordarea indemnizatiei lunare dlui BOBOC GHEORGHE -
» Dispozitia nr.68/2017 privind acordarea indemnizatiei lunare d-nei AFUZ MARIA -
» Dispozitia nr.67/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei doamnei Anghel Mariana -
» Dispozitia nr.66/2017 privind actualizarea Comisiei pentru probleme de aparare -
» Dispozitia nr.65/2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Tuchilis Valentina -
» Dispozitia nr.64/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Dospina Maria -
» Dispozitia nr.63/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei doamnei Tuchilis Valentina -
» Dispozitia nr.62/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat domnului Boboc Anghel -
» Dispozitia nr.61/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat domnului Afuz Marin -
» Dispozitia nr.60/2017 privind majorarea cuantumului brut al indemnizatiilor pentru personalul care ocupa functii de demnitate publica alese, respectiv primar si viceprimar -
» Dispozitia nr.59/2017 privind acordarea indemnizatiei lunare doamnei Cazanaru Dorina in calitate de parinte copilului Cazanaru Iulian- Alin, incadrat in gradul de handicap GRAV CU ASISTENT PERSONAL -
» Dispozitia nr.58/2017 privind angajarea domnului Ghezea Victor in funcfia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Ghezea Alexandru -
» Dispozitia nr.57/2017 privind privind incetarea contractului individual de munca al doamnei MORARU MARIANA-asistent personal -
» Dispozitia nr.56/2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Cascioarele in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr.55/2017 privind constituirea comisiei de selectare a ofertelor de atribuire directa pentru achizitia publica de produse, servicii si lucrari la comuna Cascioarele, judeful Calarasi -
» Dispozitia nr.54/2017 privind stabilirea comisiei de verificare faptica in teren a existentei produsului/produselor supuse comercializ[rii pentru eliberarea carnetului de comercializare -
» Dispozitia nr.53/2017 privind incetarea indemnizafiei lunare acordate domnului Barbu Alexandru, persoana cu handicap grav -
» Dispozitia nr.52/2017 privind aplicare sanctiune disciplinara domnului Chirita Gheorghe, paznic -
» Dispozitia nr 51/2017 privind privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2017 al comunei Cascioarele -
» Dispozitia nr 50/2017 privind numirea unui reprezentant aI autoritatii tutelare pentru asistarea persoanelor virstice in vederea incheierii de acte juridice de instrainare -
» Dispozitia nr 49/2017 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si interese -
» Dispozitia nr 48/2017 privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta si a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public -
» Dispozitia nr 47/2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru suslinerea familiei doamnei Dumitru Gheorghita -
» Dispozitia nr 46/2017 privind modificarea cuantumului alocaTiei pentru susfinerea familiei acordat domnului Bulai Marinel -
» Dispozitia nr 45/2017 privind modificarea cuantumului alocaTiei pentru susTinerea familiei acordat doamnei Ghezea Florica -Mariana -
» Dispozitia nr 44/2017 privind stabilirea dreptului Ia alocatia pentru sustinerea familiei domnului GURAU IONEL -
» Dispozitia nr 43/2017 privind stabilirea dreptului Ia alocatia pentru sustinerea familiei domnului Bulai Vasile -
» Dispozitia nr 42/2017 privind stabilirea dreptului Ia alocatia pentru sustinerea familiei domnului Despina Constantin -
» Dispozitia nr 41/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Cazanaru Elena -
» Dispozitia nr 40/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului Boboc Anghel -
» Dispozitia nr 39/2017 privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia doamnei Ilies Mirela Carmen -
» Dispozitia nr 38/2017 privind suspendarea platii ajutorului social pentru domnul Bordei Ion -
» Dispozitia nr 37/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei doamnei Cimpoca Maria -
» Dispozitia nr 36/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului Fisca Ion -
» Dispozitia nr 35/2017 privind acordarea indemnizatiei lunare doamnei DOCHITA ALEXANDRA -
» Dispozitia nr 34/2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Cascioarele in sedinta de indata -
» Dispozitia nr 33/2017 privind adoptarea Declarafei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020, a Planului de integritate gsi constituirea Grupului de lucru -
» Dispozitia nr 32/2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Cascioarele in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr 31/2017 stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Borovina Florin -
» Dispozitia nr 30/2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei domnului Dragomir Dumitru -
» Dispozitia nr 29/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului Dragomir Dumitru -
» Dispozitia nr 28/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului Bulai Marinel -
» Dispozitia nr 27/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului Borovina Marian -
» Dispozitia nr 26/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului MOCANU IONEL DANIEL -
» Dispozitia nr 25/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului Dicu Ionel -
» Dispozitia nr 24/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului Musca Gheorghe -
» Dispozitia nr 23/2017 privind numirea pe perioada determinata a doamnei Bordei Ionela in functia publica de executie temporar vacanta de referent, clasa III, gradul profesional principal, in CompartimentulAchizitii publice din cadrul aparatului de -
» Dispozitia nr 22/2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Cascioarele in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr 21/2017 stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav -
» Dispozitia nr 20/2017 privind stabilirea salariului debazil pentru asistentii personali -
» Dispozitia nr 19/2017 privind majorarea cu 20 la suta a cuantumului brut al salariilor de baza,inclusiv a sporurilor acordate personalului din cadrul aparatul de specialitate al Primarului comunei Cascioarele, judetul Calarasi -
» Dispozitia nr 18/2017 privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului Nacu Stefan -
» Dispozitia nr 17/2017 prlvind constituirea comisiei de concurs gi a comisiei de solufionare a contestafiilor pentru ocuparea unei functii publice de execufie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Carscioarele -
» Dispozitia nr 16/2017 privind acordarea unei indemnizatii persoanelor cu handicap grav reprezentand concediul de odihna neefectuat aferent anului 2016 de catre asistentii personali ai acestora -
» Dispozitia nr 15/2017 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-lui STATE MITICA -
» Dispozitia nr 14/2017 prlvind modificarea cuantumului ajutorului social acordat d-nei CORNACIU MARIA -
» Dispozitia nr 13/2017 prlvlnd modificarea cuantumului ajutorului social acordat d-nei GALBINASU ELENA -
» Dispozitia nr 12/2017 privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat dnei SEBE AURELIA -
» Dispozitia nr 11/2017privind acordarea ajutorului social familia d-lui BULAI MARINEL -
» Dispozitia nr 10/2017 privind angajarea doamnei PIun Niculina in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Petre Mircea -
» Dispozitia nr 9/2017 privind convocarea Consiliului Local al comunei Cascioarele in sedinta ordinara -
» DISPOZITIA nr 8/2017 privind reorganizarea consiliului comunitar consultativ -
» DISPOZITIA nr 7/2017 privind constituirea comisiei de analiza a reclamatiilor administrative privind incllcarea dreptului de acces la informafii de interes public -
» DISPOZITIEA nr 6/2017 prlvlnd stabilirea Programului de comunicare verbala a informaliilor de interes public -
» DISPOZITIEA nr 4/2017 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne familiilor gi persoanelor singure cu venituri reduse -
» Dispozitia nr 3/2017privind incetarea indemnizatilei lunare doamnei CUCUTA Maria, persoana cu handicap grav -
» DISPOZITIE nr2/2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Neascu Mircea -
» DISPOZTTIE 1 privind stabilirea dreptului la alocafia pentru sustinerea familiei dlui Leca Andrei -
» Dispozitia nr 171/2017 -
» Dispozitia nr 170/2017 -
» Dispozitia nr 169/2017 -
» Dispozitia nr 168/2017 -
» Dispozitia nr 167/2017 -
» Dispozitia nr 166/2017 -
» Dispozitia nr 165/2017 -
» Dispozitia nr 164/2017 -
» Dispozitia nr 163/2017 -
» Dispozitia nr 162/2017 -
» Dispozitia nr 161/2017 -
» Dispozitia nr 160/2017 -
» Dispozitia nr 159/2017 -
» Dispozitia nr 158/2017 -
» Dispozitia nr 157/2017 -
» Dispozitia nr 156/2017 -
» Dispozitia nr 155/2017 -
» Dispozitia nr 154/2017 -
» Dispozitia nr 153/2017 -
» Dispozitia nr 152/2017 -
» Dispozitia nr 151/2017 -
» Dispozitia nr 150/2017 -
» Dispozitia nr 149/2017 -
» Dispozitia nr 148/2017 -
» Dispozitia nr 147/2017 -
» Dispozitia nr 146/2017 -
» Dispozitia nr 145/2017 -
» Dispozitia nr144/2017 -
» Dispozitia nr143/2017 -
» Dispozitia nr142/2017 -
» Dispozitia nr141/2017 -
» Dispozitia nr140/2017 -
» Dispozitia nr 139/2017 -
» Dispozitia nr138/2017 -
» Dispozitia nr137/2017 -
» Dispozitia nr 136/2017 -
» Dispozitia nr135/2017 -
» Dispozitia nr134/2017 -
» Dispozitia nr133/2017 -
» Dispozitia nr 132/2017 -
» Dispozitia nr 131/2017 -
» Dispozitia nr130/2017 -
» Dispozitia nr 129/2017 -
» Dispozitia nr 128/2017 -
» Dispozitia nr127/2016 -
» Dispozitia nr126/2017 -
» Dispozitia nr125/2017 -
» Dispozitia nr124/2017 -
» Dispozitia nr 123/2017 -
» Dispozitia nr 122/2017 -
» Dispozitia nr121/2017 -
» Dispozitia nr 120/2017 -
» Dispozitia nr119/2017 -
» Dispozitia nr118/2017 -
» Dispozitia nr117/2017 -
» Dispozitia nr116/2017 -
» Dispozitia nr115/2017 -
» Dispozitia nr114/2017 -
» Dispozitia nr 113/2017 -
» Dispozitia nr112/2017 -
» Dispozitia nr111/2017 -
» Dispozitia nr110/2017 -
» Dispozitia nr109/2017 -
» Dispozitia nr108/2017 -
» Dispozitia nr107/2017 -
» Dispozitia nr 106/2017 -
» Dispozitia nr105/2017 -
» Dispozitia nr104/2017 -
» Dispozitia nr103/2017 -
» Dispozitia nr102/2017 -
» Dispozitia nr101/2017 -
» Dispozitia nr100/2017 -
» Dispozitia nr99/2017 -
» Dispozitia nr98/2017 -
» Dispozitia nr97/2017 -
» Dispozitia nr96/2017 -
» Dispozitia nr95/2017 -
» Dispozitia nr94/2017 -
» Dispozitia nr93/2017 -
» Dispozitia nr92/2017 -
» Dispozitia nr91/2017 -
» Dispozitia nr 90/2017 -
» -
» Dispozitia nr89/2017 -
» Dispozitia nr88/2017 -
» Dispozitia nr87/2017 -
» Dispozitia nr 86/2017 -
» Dispozitia nr 85/2017 -
» Dispozitia nr 84/2017 -
» Dispozitia nr83/2017 -
» Dispozitia nr 82/2017 -
» Dispozitia nr81/2017 -
» Dispozitia nr80/2017 -
» Dispozitia nr79/2017 -
» Dispozitia nr78/2017 -
» Dispozitia nr77/2017 -
» Dispozitia nr76/2017 -
» Dispozitia nr75/2017 -
» Dispozitia nr 74/2017 -
» Dispozitia nr 73/2017 -
» Dispozitia nr 72/2017 -
» Dispozitia nr 71/2017 -
» Dispozitia nr70/2017 -
» Dispozitia nr69/2017 -
» Dispozitia nr68/2017 -
» Dispozitia nr 67/2017 -
» Dispozitia nr66/2017 -
» Dispozitia nr65/2017 -
» Dispozitia nr64/2017 -
» Dispozitia nr63/2017 -
» Dispozitia nr62/2017 -
» Dispozitia nr61/2017 -
» Dispozitia nr60/2017 -
» Dispozitia nr59/2017 -
» Dispozitia nr58/2017 -
» Dispozitia nr 57/2017 -
» Dispozitia nr56/2017 -
» Dispozitia nr55/2017 -
» Dispozitia nr54/2017 -
» Dispozitia nr53/2017 -
» Dispozitia nr52/2017 -
» Dispozitia nr51/2017 -
» Dispozitia nr50/2017 -
» Dispozitia nr 49/2017 -
» Dispozitia nr48/2017 -
» Dispozitia nr 47/2017 -
» Dispozitia nr 46/2017 -
» Dispozitia nr45/2017 -
» Dispozitia nr44/2017 -
» Dispozitia nr43/2017 -
» Dispozitia nr42/2017 -
» Dispozitia nr41/2017 -
» Dispozitia nr40/2017 -
» Dispozitia nr39/2017 -
» Dispozitia nr38/2017 -
» Dispozitia nr37/2017 -
» Dispozitia nr36/2017 -
» Dispozitia nr35/2017 -
» Dispozitia nr34/2017 -
» Dispozitia nr33/2017 -
» Dispozitia nr32/2017 -
» Dispozitia nr31/2017 -
» Dispozitia nr30/2017 -
» Dispozitia nr29/2017 -
» Dispozitia nr28/2017 -
» Dispozitia nr 27/2017 -
» Dispozitia nr26/2017 -
» Dispozitia nr25/2017 -
» Dispozitia nr24/2017 -
» Dispozitia nr23/2017 -
» Dispozitia nr22/2017 -
» Dispozitia nr21/2017 -
» Dispozitia nr20/2017 -
» Dispozitia nr19/2017 -
» Dispozitia nr18/2017 -
» Dispozitia nr17/2017 -
» Dispozitia nr16/2017 -
» Dispozitia nr15/2017 -
» Dispozitia nr14/2017 -
» Dispozitia nr13/2017 -
» Dispozitia nr12/2017 -
» Dispozitia nr11/2017 -
» Dispozitia nr10/2017 -
» Dispozitia nr9/2017 -
» Dispozitia nr8/2017 -
» Dispozitia nr7/2017 -
» Dispozitia nr6/2017 -
» Dispozitia nr4/2017 -
» Dispozitia nr3/2017 -
» Dispozitia nr2/2017 -
» Dispozitia nr. 1/2017 -
» Dispozitia nr 8/25.01.2017 privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ -
» Dispozitia nr. 5 din 25.01.2017 Program audiente -
» Dispozitia nr. 7 Comisia de analiza a reclamatiilor administrative -
» Dispozitia nr 6/2017 privind stabilirea Programului de comunicare verbala a informatiilor de interes public -
» Dispozitia nr. 97/29.07.2016 privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in grad profesional superior celui detinut de un functionar public din cadrul aparatului de specialitate a -
» Dispozitia nr. 96/29.07.2016 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cascioarele -
» Dispozitia nr 58/29.04.2016 Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2016 -
» Dispozitie constituire grup POAD 2014 -
» Dispozitia nr 109 din 21.11.2014 privind convocarea CL in data de 28.11.2014 -
» Dispozitia nr.103 din 17.10.2014 privind convocarea CL in data de 23.10.2014 -
» Dispozitia nr. 95din 25.09.2014 privind convocarea CL in data de 30.09.2014 -
» Dispozitia nr. 76 din 22.08.2014 privind convocarea C.L. in data de 29.08.2014 -
» Dispozitia nr 54 din 25.06.2014 privind convocarea C.L. in sedinta ordinara in data de 30.06.2014 -
» Dispozitia nr. 45 din 23.05.2014 privind convocarea CL in sedinta ordinara in data de 30.05.2014 -
» Dispozitia nr. 38 din 25.04.2014 privind convocarea C.L. in sedinta ordinara in data de 30.04.2014 -
» Dispozitia nr 29 privind convocarea CL in sedinta ordinara pe data de 26.03 2014 -
» Dispozitia nr 20 din 20.02.2014 privind convocarea CL in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr 17 din 24.01.2014 privind convocarea CL in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr.108/29.11.2013 privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara in data de 2.12.2013 -
» Dispozitia nr 104/20.11.2013-Convocare Consiliu Local in sedinta ordinara in data de 25.11.2013 -
» Dispozitia 93/23.10.2013 -
» Dispozitia 89 din 08.10.2013 privind convocarea Consiliului Local al comunei Cascioarele in sedinta extraordinara -
» Dispozitia 80 din 09.09.2013 privind convocarea CL in sedinta extraordinara in data de 12.09.2013 -
» Dispozitia 60/26.07.2013 privind convocarea Consiliului Local al comunei Cascioarele in sedinta ordinara in data de 31 iulie 2013 -
» Dispozitia 57/2013 privind constituirea comisiei de analiza a reclamatiilor administrative privind incalcarea dreptului de acces la informatii de interes public -
» Dispozitia 56/17.07.2013 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public -
» Dispozitia 55 privind stabilirea Programului de audiente la nivelul Primariei comunei Cascioarele, judetul Calarasi -
» Dispozitia 54/17.07.2013 privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2013 si Planul de pregatire pentru membrii s.v.s.u. -
» Dispozitis 53/16.07.2013 privind numirea unui curator special pentru minorul ALBULESI MIHAI-MATEI -
» Dispozitia 52/01.07.2013 privind modificarea cuantumului ajutorului social dnei DANILA ELENA -
» Dispozitie privind incetarea platii ajutorului social acordat dnei MOCANU VICTORIA -
» Dispozitia 50/01.07.2013 privind incetarea platii ajutorului social acordat dnei NASTASE MARIANA -
» Dispozitia 49/01.07.2013 privind acordarea ajutorului social pentru familia d-nei Toma Valentina -
» 48/01.07.2013 Dispozitie privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-lui UNGUREANU GABRIEL-GHEORGHE -
» Dispozitia 47/01.07.2013 privind stabilirea salariului de baza minim brut garantat in plata pentru personalul contractual si asistentii personali ai persoanelor cu handicap -
» Dispozitia 46/1.07.2013 privind acordarea indemizatiei lunare d-nei Cazanaru Dorina in calitate de parinte al minorului Cazanaru Iulian, persoana cu handicap grav -
» Dispozitia 45/21.06.2013 privind convocarea Consiliului Local al com. Cascioarele in sedinta ordinara -
» Dispozitia 44/10.06.2013 privind desemnarea persoanei pentru publicarea pe site-ul oficial -
» Dispozitia 43/10.06.2013 privind acordarea ajutorului social d-lui Aliman Gheorghe -
» Dispozitia 42/03.06.2013 -
» Dispozitia 41.03.06.2013 -
» Dispozitia 40/03.06.2013 -
» Dispozitia 39/29.05.2013 -
» Dispozitia 38/29.05.2013 -
» Dispozitia 37/29.05.2013 -
» Dispozitia 36/29.05.2013 -
» Dispozitia 35/29.05.2013 -
» Dispozitia 34/24.05.2013 -
» Dispozitia 33/07.05.2013 -
» Dispozitia 32/07.05.2013 -
» Dispozitia 31/07.05.2013 -
» Dispozitia 30/30.04.2013 -
» Dispozitia 29/25.04.2013 -
» Dispozitia 28/1.04.2013 -
» Dispozitia 27/01.04.2013 -
» Dispozitia 26/19.03.2013 -
» Dispozitia 25/19.03.2013 -
» Dispozitia 24/19.03.2013 -
» Dispozitia 23/15.03.2013 -
» Dispozitia 22/15.03.2013 -
» Dispozitia 21/14.03.2013 -
» Dispozitia 20/14.03.2013 -
» Dispozitia 19/28.02.2013 -
» Dispozitia 18/28.02.2013 -
» Dispozitia 17/28.02.2013 -
» Dispozitia 16/28.02.2013 -
» Dispozitia 15/22.02.2013 -
» Dispozitia 14/21.02.2013 -
» Dispozitia 13/21.02.2013 -
» Dispozitia 12/1.02.2013 -
» Dispozitia 11/1.02.2013 -
» Dispozitia 10/30.01.2013 -
» Dispozitia 9/30.01.2013 -
» Dispozitia 8/30.01.2013 -
» Dispozitia 7/30.01.2013 -
» Dispozitia 6/30.01.2013 -
» Dispozitia 5/28.01.2013 -
» Dispozitia 4/23.01.2013 -
» Dispozitia 3/23.01.2013 -
» Dispozitia 2/4.01.2013 -
» dispozitia 1/4.01.2013 -