PRIMARIA COMUNEI CASCIOARELE

Judetul Calarasi

URBANISM

ACTE NECESARE ELIBERARE CERTIFICAT DE URBANISM

Pentru eliberarea Certificatului de Urbanism solicitantul se va adresa autoritatii cu o cerere care va cuprinde:

-elemente de identificare a solicitantului

-elemente de identificare a imobilului pentru care se solicita Certificat de Urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, cat si elemente care definesc scopul solicitarii.

Pentru eliberarea Certificatului de urbanism sunt necesare:

1.Cerere tip

2.Copie BI/CI

3.Copie titlu de proprietate sau sentinta civila care sa ateste proprietatea asupra terenului

4.Extras de carte funciara actualizat la zi

5.Extras de plan cadastral actualizat la zi

6.Document de plata a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism in copie

ACTE NECESARE AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DEMOLARE

1.Certificatul de urbanism

2.Copii legalizate a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si dupa caz extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara actualizat la zi

3.Documentatia tehnica

4.Avize si acorduri stabilite prin Certificatul de Urbanism, punct de vedere pentru protectia mediului si dupa caz actul administrativ al acesteia

5.Dovada achitarii taxelor aferente Certificatului de Urbanism si a autorizatiei de construire

» ANUNT privind elaborarea unui proiect de Hotarare a C.L. pentru aprobarea P.U.Z. - Intocmire P.U.Z. -UNITATE AGROINDUSTRIALA-Fabrica uscat lucerna si spatii depozitare
» INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - Unitate agroindustriala, fabrica uscat lucerna si spatii depozitare, extravilan, comuna Casioarele, judetul Calarasi.
» PV afisare Faza 2 - PUZ-Schimbare destinatie si modernizare ferma ovine, pentru ferma crestere si ingrasare taurasi, demolare cladiri, C23, C24 si C27, comuna Cascioarele, judetul Calarasi
» ANUNT -FAZA 2 - PUZ-Schimbare destinatie si modernizare ferma ovine, pentru ferma crestere si ingrasare taurasi, demolare cladiri, C23, C24 si C27, comuna Cascioarele, judetul Calarasi
» Raport consulare public Faza1 - Schimbare destinatie si modernizare ferma ovine, pentru ferma crestere si ingrasare taurasi, demolare cladiri, C23, C24 si C27, comuna Cascioarele, judetul Calarasi
» Anunt Faza 1-INTENTIE DE ELABORARE PUZ - Schimbare destinatie si modernizare ferma ovine, pentru ferma crestere si ingrasare taurasi, demolare cladiri, C23, C24 si C27, comuna Cascioarele, judetul Calarasi
» Pv afisare Faza 1 - Schimbare destinatie si modernizare ferma ovine, pentru ferma crestere si ingrasare taurasi, demolare cladiri, C23, C24 si C27, comuna Cascioarele, judetul Calarasi
» Raport faza 2 - PUZ-Schimbare destinatie si modernizare ferma ovine, pentru ferma crestere si ingrasare taurasi, demolare cladiri, C23, C24 si C27, comuna Cascioarele, judetul Calarasi
» Raport final consultare public - PUZ-Schimbare destinatie si modernizare ferma ovine, pentru ferma crestere si ingrasare taurasi, demolare cladiri, C23, C24 si C27, comuna Cascioarele, judetul Calarasi
» ANUNT elaborare proiect H.C.L. pentru aprobare P.U.Z - Intocmire PUZ-Schimbare destinatie si modernizare ferma ovine, pentru ferma crestere si ingrasare taurasi, demolare cladiri, C23, C24 si C27, comuna Cascioarele, judetul Calarasi
» HCL aprobare PUZ - Schimbare destinatie si modernizare ferma ovine, pentru ferma crestere si ingrasare taurasi, demolare cladiri, C23, C24 si C27, comuna Cascioarele, judetul Calarasi
» INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - Statie mobila benzina/motorina si statie GPL ,T 558, P26
» INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - Zona agrement, T. 24, P. 42/1